Psychika 9 latka

Hallu Motion

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest stosowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i zrobionych razem z dyrektywą ATEX funkcjonującą w końcach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby funkcjonowało w wszyscy sprawnie, niezbędne jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i możliwie wydajnych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W realizacji odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) zmniejsza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich sprawiają się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do tego obowiązku należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i tejże instalacji odpylającej, ponieważ ona zarówno może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i pokrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z dyrektywą ATEX i zajmujących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.